арх. Иван Колев – ръководител на проект

Магистър архитект, завършил УАСГ, София със специализация „Опазване на архитектурното наследство“. От 2011 до 2017 г. работи за Националния институт за недвижимо културно наследство, като архитект – проучвател. От 2018 до 2020 г. е началник отдел „Недвижимо културно наследство“ в Министерство на културата. Съучредител на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“. Към момента работи на свободна практика с акцент върху  изследване, консервация и реставрация на архитектурно наследство.
Повече: blackandwhitecity.net

инж. Петя Груева – координатор на проект

Магистър строителен инженер, завършила специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. В момента е докторант в УАСГ към Строителния факултет, катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ и проучва дървените конструкции от епохата на Възраждането. Интересува се от възстановяване и усилване на исторически конструкции и строителство с естествени материали. Член на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“.

Танер Чобанов – историк, уредник на Исторически музей гр. Ардино

Магистър по специалност „История и цивилизация на Стария и Новия свят“ и Бакалавър по специалност „История и география. Педагогика“. Участва в управителния съвет на Обществения съвет за закрила на културното наследство- гр.Ардино, Консултативен съвет по въпросите на туризма към община Ардино и Читалище „ Родопска искра”- гр. Ардино.
Повече: Община Ардино

Вилдан Расим – етнолог, уредник в отдел „Етнография“, Регионален исторически музей – гр. Кърджали

Магистър етнолог, завършила специалност „Културен туризъм и културно проектиране“ и бакалавър по специалност „Етнология“ в ПУ „Паисий Хелендарски“, гр. Пловдив. Интересува се от културното наследство в различните му измерения и разнообразие. От 2018 г. е част от екипа на РИМ-Кърджали.
Повече: РИМ-Кърджали

Росина Пенчева – фотограф на теренно проучване

Завършва специалност „Визуални изкуства: Фотография“ в Нов български университет през 2010 г..  Като фотограф на РЕМО – Етър. гр. Габрово участва в документиране на материално и нематериално културно наследство. Посланик на Homo Faber (европейска мрежа за занаяти на фондация Микеланджело).
Повече: rosinapencheva.com

арх. Мария Барбудова – автор на изложбата и каталога на проекта

 

арх. Николай Владимиров – фото-документиране с дрон

Архитект, завършил бакалавър по архитектура в Technische Universität, Виена, и магистър по архитектура в Architectural Association, Лондон със специализация „Иновативни Технологии и Параметричен Дизайн“. От 2015 до 2018 Николай стажува в различни фирми в Испания, Дания, Великобритания и България. През 2019 и 2020 работи на свободна практика в Австрия и Гърция, а през 2021 съосновава архитектурното бюро CoDe Architecture.

доброволци в теренните проучвания

Анриета Жекова

експерт, библиограф

Васил Караджов

докторант, „Етнология“

Веселин Василев

архитект

Виолета Динчева

експерт, обучение и квалификация

Елица Демирева

начален учител

Калоян Киров

архитект

Михаил Праматаров

архитект

Мустафа Хайрулов

архитект

Надя Стаматова

архитект

Събина Радева

специалист, поддръжка приложения

 

Драгомир Груев

естествени науки

 

Камелия Владимирова-Колева

архитект