Проектът „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“ е разработен от сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“, в партньорство с Община Ардино, Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей – гр. Кърджали. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ и се реализира в периода юли 2021-юни 2022.

    Всички материали в този документ са изработени в рамките на проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“ (освен ако не е изрично посочено друго).  Тъй като нашата цел е да популяризираме опазването на това културно наследство, то споделянето и ползването с образователна цел е безплатно. Нито едно изображение, текст или друг обект не може да бъде използван с цел търговска дейност от друг, освен от съответните му автори.

    За контакти: meshtra.ngo@gmail.com

Mockup Image by Freepik